Reklamace

Reklamační řád

1. Reklamaci je nutné uplatnit ihned bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objeví. Případné pokračování v užívání produktu může vést k prohloubení vady a následného znehodnocení zboží, což může vést k zamítnutí reklamace.

2. Záruční doba činí 24 měsíců a ode dne nákupu

3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho využívání vydržet.

4. V případě že při převzetí kupující zjistí, že objednané zboží není ve shodě s objednaným zbožím (nevztahuje se na printové plavky, jelikož díky stříhání mohou vypadat na obrázku jinak) musí tuto skutečnost neprodleně emailem nebo telefonicky informovat prodejce a to nejdéle do 5ti dnů od převzetí zboží.

5. Za vadu nelze považovat změnu produktu, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodní údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je produkt vyroben, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

6. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinnen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Jolyn Europe si vyhrazuje právo odmítnout převzetí reklamovaného zboží, které nebude splňovat výše zmíněné zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatření proti přenosným nemocem).

7. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne doručení. V případě nutnosti prodloužení této lhůty, bude zákazník kontaktován

8. K uplatnění reklamace nás kontaktujte a následně prosím zašlete zboží spolu s reklamačním formulářem ke stažení zde a kopii faktury na adresu JOLYN, Toužimská 897/E6, Praha 19900

Postup při reklamaci zboží

1) Reklamované zboží očistěte ( viz bod 6 v reklamačním řádu)

2) Očištěné zboží zabalte tak aby nedošlo k dalšímu poškození.

3) Reklamované zboží pošlete na adresu JOLYN, Toužimská 897/E6, Praha 19900 (doporučeně). Předtím nás kontaktujte na europe@jolyn.com

V žádném případě neposílejte na dobírku! Jinak zboží nebude převzato!

Your Top size is

Your Bottom size is

Your Onesies size is